Tiktok:
instagram:
youtube:
 • 5417
  Global Ranking
 • 136
  Country/Region Ranking
 • 3.13M
  Followers
 • 597
  Videos
 • 71.39M
  Likes
 • New Videos
  21
 • New Followers
  290.12K
 • New Views
  61.68M
 • New Likes
  4.35M
 • New Reviews
  49.1K
 • New Share
  16.62K

Yona Cươn👒 Statistics Analysis (30 Days)

Yona Cươn👒 Hot Videos

Yona Cươn👒
Nghịch với bố 🤣 #yonacuon
18.43M
1.03M
5.58%
7.31K
8.51K
4.12K
Yona Cươn👒
Nan nỉ lắm bố mới chịu quay á 😂 #yonacuon
15.31M
1.21M
7.87%
7.79K
14.82K
5.98K
Yona Cươn👒
Mom quạo tý 🤣 #yody #yodyfashion #yodyfashion
9.48M
495.45K
5.23%
3.53K
5.25K
1.57K
Yona Cươn👒
Mẹ nhìn 🤣 #yonacuon
8.62M
684.98K
7.95%
4.7K
6.25K
3.3K
Yona Cươn👒
😍cameraman #yonacuon
7.46M
429.19K
5.75%
3.76K
3.49K
2.02K
Yona Cươn👒
Diễn🤣#yonacuon
6.16M
460.1K
7.47%
2.99K
4.64K
2.08K
Yona Cươn👒
Đi làm về, trêu mẹ tý :) #yonacuon
5.73M
380.76K
6.65%
2.87K
2.58K
1.53K
Yona Cươn👒
Mẹ bảo: Con lớn quá rồi 🤣 #yonacuon
5.4M
429.72K
7.95%
2.86K
2.6K
1.42K
Yona Cươn👒
Chọn 1 cái 😊 #yody #yodyfashion #yonacuon
5.01M
324.97K
6.48%
2.94K
3.96K
1.13K
Yona Cươn👒
Quả gì? 😊 #yonacuon #yody
4.91M
309.92K
6.31%
1.34K
5.51K
914
Yona Cươn👒
Tới hơi muộn 🤣 #yonacuon
4.5M
270.55K
6.01%
4.17K
3.44K
2.1K
Yona Cươn👒
Bố hái trái về #yonacuon
4.28M
233.94K
5.46%
1.31K
3.85K
879
Yona Cươn👒
Đi làm về mệt, thay đồ đẹp rủ mẹ nhảy điệu chặt thịt 🤣 #yonacuon #yody #yodyfashion
3.5M
203.43K
5.82%
2.07K
2.76K
717
Yona Cươn👒
Hơi nhạt 😊 #yody #yodyfashion #yonacuon
3.49M
226.31K
6.48%
1.29K
4.36K
888
Yona Cươn👒
Ai từng ăn chưa? #yonacuon
3.21M
220.4K
6.87%
745
7.49K
727
Yona Cươn👒
Chơi mưa 😂 #yonacuon
3.09M
197.05K
6.38%
1.27K
3.06K
991
Yona Cươn👒
Hông chịu đâu 🤣 #yonacuon
3.06M
229.98K
7.51%
1.08K
2.82K
833
Yona Cươn👒
Khi 2 mẹ con giải lao 🤣 #yonacuon
2.95M
211.78K
7.19%
873
1.22K
595
Yona Cươn👒
Cười 🤣 #yonacuon
2.69M
247.48K
9.19%
1.44K
1.85K
955
Yona Cươn👒
Khi gia đình đều là TikToker 🥰 #yonacuon
2.64M
150.08K
5.68%
554
1.01K
493