Tiktok:
instagram:
 • 15010
  Global Ranking
 • 406
  Country/Region Ranking
 • 1.51M
  Followers
 • 313
  Videos
 • 33.29M
  Likes
 • New Videos
  19
 • New Followers
  266.1K
 • New Views
  52.67M
 • New Likes
  5.98M
 • New Reviews
  59.65K
 • New Share
  52.91K

Lê Thụy Statistics Analysis (30 Days)

Lê Thụy Hot Videos

#thuyle2000
7.08M
707.55K
9.99%
9.1K
14.23K
11.57K
gen Z tỏ tình beliek:
6.89M
853.45K
12.39%
10.07K
17.54K
16.49K
5.29M
553.81K
10.46%
4.43K
4.09K
5.14K
#Lipton #trangoncokhac #tuoimattinhnguoi
5.04M
656.07K
13.02%
2.94K
2.91K
2.18K
Trả lời @user87162989
4.81M
427.61K
8.9%
775
5.4K
1.68K
#thuyle2000
4.8M
626.25K
13.04%
895
2.85K
1.2K
4.64M
602.69K
12.99%
2.32K
4.12K
2.81K
@gungthewaxing8 nếu bạn muốn một cái nách như thuở ban đồu.
4.59M
462.1K
10.06%
1.04K
1.85K
1.94K
#thuyle2000
4.37M
451.03K
10.32%
1.08K
8.56K
1.84K
4.2M
667.44K
15.91%
1.27K
3.23K
1.52K
#learnontiktok
4.06M
344.42K
8.47%
1.8K
3.25K
2.75K
4.02M
463.14K
11.51%
6.12K
8.54K
8.49K
lớn rồi còn ngủ mùnq? 😮
3.93M
397.89K
10.12%
710
4.61K
1.11K
3.87M
431.38K
11.15%
3.44K
3.22K
4.76K
3.78M
443.43K
11.74%
1.27K
2.95K
2.89K
#thuyle2000
3.61M
565.94K
15.67%
825
2.82K
915
joke done là mìnk diễn thôi, tại mìnk nhớ nghề kwa.
3.51M
345.41K
9.84%
1.35K
2.37K
2.13K
#TinhDonPhuong
3.5M
386.31K
11.03%
4.04K
5.21K
5.46K
được khơi nguồn cảm hứng từ @nemnotname2312
3.09M
322.77K
10.43%
3.02K
5.3K
3.51K
POV: bạn là cái điện thoại.
3.09M
329.87K
10.67%
3.54K
3.15K
3.01K