Tiktok:
youtube:
 • 24935
  Global Ranking
 • 691
  Country/Region Ranking
 • 1.09M
  Followers
 • 731
  Videos
 • 19.86M
  Likes
 • New Videos
  9
 • New Followers
  -1325
 • New Views
  1.07M
 • New Likes
  93.41K
 • New Reviews
  607
 • New Share
  268

GÃY VLOGS Statistics Analysis (30 Days)

GÃY VLOGS Hot Videos

Cơm tró rồi :))) #gaytv88 #gayvlogs88 @yenxoigaytv
1.23M
78.99K
6.43%
381
239
138
Cơm tró :))) #gaytv88 #gayvlogs88 @yenxoigaytv
627.1K
56.38K
8.99%
215
158
87
Khú đầu tưởng ông Hoàng bị điện giật :)) #gaytv88 #gayvlogs88 @yenxoigaytv
170.49K
14.13K
8.29%
56
41
15
Xem răng có vàng không :)) #gaytv88 #gayvlogs88 @yenxoigaytv
150.48K
14.79K
9.83%
105
87
39
Một pha gây mất đoàn kết :)) #gaytv88 #gayvlogs88 @yenxoigaytv
145.35K
13.1K
9.02%
59
45
20
:))) #gaytv88 #gayvlogs88 @yenxoigaytv
123.73K
14.99K
12.11%
145
87
46
Rồi xong :)) #gaytv88 #gayvlogs88
102.9K
11.02K
10.7%
50
80
19
Khổ thân Dương :)) mn xem đến cuối Thảo nói gì về Dương nha :)) #gaytv88 #gayvlogs88
91.1K
8.98K
9.86%
54
63
17
Cơm tró :)) #gaytv88 #gayvlogs88
90.8K
8.97K
9.88%
51
46
18
Một pha nhịu chúng ta mong đợi từ lâu :)) #gaytv88 #gayvlogs88
87.75K
9.68K
11.03%
37
18
14
:))#gaytv88 #gayvlogs88
85.07K
9.34K
10.98%
35
43
15
Khổ thân cái váy :)) #gaytv88 #gayvlogs88
84.67K
11.65K
13.76%
96
92
39
Hai con lươn nè :)) #gaytv88 #gayvlogs88
81.73K
7.94K
9.72%
28
16
12
Thèm tà tưa quá rồi:))) #gaytv88 #gayvlogs88
75.85K
9.91K
13.07%
89
58
35
Lại lộ :)) #gaytv88 #gayvlogs88
68.58K
7.73K
11.28%
54
55
25
Khổ :))) #gaytv88 #gayvlogs88
67.77K
5.35K
7.9%
18
16
13
Video này sẽ giúp trẻ con ăn nhanh hơn :))) #gaytv88 #gayvlogs88 @yenxoigaytv
67.26K
5.63K
8.38%
56
40
33
:)))#gaytv88 #gayvlogs88 cô cô
56.81K
7.66K
13.48%
167
93
60
😂😂#gaytv88 #gayvlogs88
52.68K
9.77K
18.54%
83
55
19
Chí lý :)) #gaytv88 #gayvlogs88
49.79K
3.96K
7.96%
8
14
6