Tiktok:
instagram:
 • 468544
  Global Ranking
 • 2858
  Country/Region Ranking
 • 86.91K
  Followers
 • 2.05K
  Videos
 • 3.34M
  Likes
 • New Videos
  55
 • New Followers
  4.33K
 • New Views
  959.67K
 • New Likes
  69.16K
 • New Reviews
  419
 • New Share
  429

Pramila Shrestha Statistics Analysis (30 Days)

Pramila Shrestha Hot Videos

#pramilaboutique
598.22K
46.75K
7.81%
5.05K
116
342
#pramilaboutique
538.49K
33.54K
6.23%
2.98K
93
85
353.72K
14.22K
4.02%
1.87K
210
437
218.88K
15.3K
6.99%
2K
60
195
#pramilaboutique
210.61K
16.3K
7.74%
1.54K
109
295
#pramilaboutique
207.93K
17.02K
8.18%
1.2K
135
79
174.47K
12.37K
7.09%
247
175
27
#🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪
134.09K
3.57K
2.66%
73
10
23
#pramilaboutique
104.97K
8.76K
8.35%
799
65
37
#pramilaboutique
101.5K
5.72K
5.63%
923
57
104
#हजुरले मेरो जिबनमा सोचेभन्दा धेरै दिनु भकोछ हजुरलाई कूनसब्दले धन्याबाद दीउ भगवान 🙏🙏🙏🙏🙏🌺🌺
81.4K
6.21K
7.63%
25
14
79
#कमाको मात्र देक्छ मेहेनत कतिछ बूज्दैन कसैले अनिहसेकोर रमाकोनी देक्छ सबैले मनभित्रको पिडा बूज्दैन कसैले😞साचिनै हामी मानिस हरु धेरैनै स्वार्थी भयछौ😔
69.5K
4.27K
6.14%
12
22
32
#pramilaboutique
65.88K
8.63K
13.09%
522
32
86
#pramilaboutique
64.79K
4.93K
7.6%
492
16
37
#pramilaboutique
59.35K
3.21K
5.41%
195
33
16
57.26K
5.07K
8.86%
664
23
59
#pramilaboutique simara bara
46.33K
2.73K
5.9%
258
11
15
##pramilaboutique
46.25K
2.16K
4.66%
210
23
32
#pramilaboutique
44.65K
2.65K
5.94%
266
21
27
#pramilaboutique
42.69K
2.47K
5.78%
47
7
8