Tiktok:
instagram:
 • 158464
  Global Ranking
 • 4631
  Country/Region Ranking
 • 233.81K
  Followers
 • 611
  Videos
 • 3.64M
  Likes
 • New Videos
  36
 • New Followers
  4.8K
 • New Views
  1.9M
 • New Likes
  160.79K
 • New Reviews
  3.01K
 • New Share
  2.84K

Tú Tú Statistics Analysis (30 Days)

Tú Tú Hot Videos

Tứk
865.19K
106.25K
12.28%
475
1.17K
1K
Bà nào đặt thì qua nhà tui nhận lại nha
793.81K
101.71K
12.81%
874
906
1.42K
#guongmatananh rồi má nào kêu trend này vừa lắc vừa chụp là đẹp 😖
530.94K
25.83K
4.86%
56
335
273
281.81K
29.04K
10.3%
1.01K
521
1.54K
260.72K
30.53K
11.71%
544
381
403
Hay cáu bửn nửa 😭
241.9K
27.09K
11.2%
470
895
839
Tưk ko cac em
214.22K
27.11K
12.66%
28
172
91
Trả lời @hxddffgh2333 xu luôn cha
208.94K
20.06K
9.6%
108
511
318
Dung co noi nku dzi ok
172.58K
11.69K
6.78%
72
208
258
Trả lời @userogjsntaj6c
141.56K
11.92K
8.42%
18
221
65
122.32K
15.06K
12.31%
78
108
78
110.53K
8.28K
7.49%
9
84
72
104.89K
6.36K
6.07%
88
628
222
Nghe chưa mợi
96.8K
11.07K
11.43%
85
88
131
Khỏi rót nhiều lần đỡ mất thời gian 😂
84.68K
5.15K
6.08%
142
345
418
83.58K
9.8K
11.73%
16
140
26
Tội nghiệp khó nuôiiii @sansan09669
83.07K
5.69K
6.85%
43
51
84
Dô diên chúa
81.99K
6.24K
7.61%
140
332
467
Trả lời @nguyenlam1502
81.26K
6.01K
7.4%
108
89
67
Bà lằm bắm bămmmm
76.33K
7.69K
10.08%
32
40
33