Tiktok:
 • 878551
  Global Ranking
 • 33593
  Country/Region Ranking
 • 45.55K
  Followers
 • 508
  Videos
 • 513.75K
  Likes
 • New Videos
  12
 • New Followers
  339
 • New Views
  66.39K
 • New Likes
  4.77K
 • New Reviews
  124
 • New Share
  49

🎀 𝐐𝐔𝐄̂́ 𝐆𝐈𝐀𝐍𝐆 🎀 Statistics Analysis (30 Days)

🎀 𝐐𝐔𝐄̂́ 𝐆𝐈𝐀𝐍𝐆 🎀 Hot Videos

🎀 𝐐𝐔𝐄̂́ 𝐆𝐈𝐀𝐍𝐆 🎀
Cobe 80kg from Thủ Đức #xuhuongtiktok #xuhuong #fypシ
214.86K
25.95K
12.08%
123
902
294
🎀 𝐐𝐔𝐄̂́ 𝐆𝐈𝐀𝐍𝐆 🎀
Còn cái bản nháp 🙄 cobe 80kg @#xuhuongtiktok #xuhuong #fypシ
125.61K
17.34K
13.8%
113
371
131
🎀 𝐐𝐔𝐄̂́ 𝐆𝐈𝐀𝐍𝐆 🎀
Bố mày ở Sài Gòn 🙈 #xuhuong #xuhuongtiktok #fyp
25.52K
2.95K
11.54%
12
57
32
🎀 𝐐𝐔𝐄̂́ 𝐆𝐈𝐀𝐍𝐆 🎀
❤️ cobe80kg #xuhuong
16.96K
1.37K
8.05%
12
49
20
🎀 𝐐𝐔𝐄̂́ 𝐆𝐈𝐀𝐍𝐆 🎀
Cái app tui kím bao lâu nay 🥲#NhanVatChinh #xuhuongtiktok #xuhuong
10.9K
1.02K
9.39%
1
42
5