Tiktok:
youtube:
 • 181323
  Global Ranking
 • 5355
  Country/Region Ranking
 • 323.2K
  Followers
 • 2.01K
  Videos
 • 4.33M
  Likes
 • New Videos
  11
 • New Followers
  -2179
 • New Views
  73.55K
 • New Likes
  1.73K
 • New Reviews
  32
 • New Share
  24

Đam mê Hoá Học  Data Trend (30 Days)

Đam mê Hoá Học Statistics Analysis (30 Days)

Đam mê Hoá Học Hot Videos

Đam mê Hoá Học
Titanium tác dụng với H2SO4 #hoahoc
291.22K
3.11K
1.07%
4
20
110
Đam mê Hoá Học
Phản ứng tráng gương #hoahoc
257.03K
14.98K
5.83%
7
144
755
Đam mê Hoá Học
Duet: Vàng tác dụng với nước cường toan (aqua regia) #hoahoc
160.62K
1.71K
1.06%
0
115
31
Đam mê Hoá Học
Đây là Uranium #hoahoc Uranium-238 (U-238) có tính phóng xạ, nhưng nó là một loại đồng vị phóng xạ yếu. U-238 phân rã rất chậm với chu kỳ bán rã khoảng 4,5 tỷ năm, biến đổi thành Th-234 (thorium-234) thông qua quá trình phát ra hạt alpha. Chính vì chu kỳ bán rã rất dài, mức độ phóng xạ của U-238 thấp hơn so với nhiều đồng vị phóng xạ khác, nên U-238 xem như an toàn
160.29K
1.86K
1.16%
1
207
23
Đam mê Hoá Học
Thí nghiệm hoá học: Pháo hoa trong chất lỏng #hoahoc
150.68K
5.22K
3.46%
2
32
279
Đam mê Hoá Học
Hành động ng/uy hiể/m #hoahoc
145.64K
2.13K
1.46%
0
77
28
Đam mê Hoá Học
Thí nghiệm hoá học: Cu + H2SO4 loãng #hoahoc
74.09K
1.62K
2.18%
0
18
36
Đam mê Hoá Học
Hiện tượng thú vị #hoahoc
61.3K
2.35K
3.84%
1
18
42
Đam mê Hoá Học
Thí nghiệm hoá học: Biến đổi màu sắc của K2Cr2O7 #hoahoc
30.74K
1.16K
3.77%
1
16
46
Đam mê Hoá Học
Hoá 11 || Sách mới: Phản ứng thuận nghịch, Cân bằng hoá học #thayhai #hoahoc
17.66K
1.67K
9.45%
9
0
18
Please join our TikTok Inspiration Facebook group
We'll share the latest creative videos and you can discuss any questions you have with everyone!
TiktokSpy from IXSPY
Digital tools for influencers, agencies, advertisers and brands.
Independent third-party company,Not the TikTok official website.
Copyright@2021 ixspy.com. All Rights Reserved