Tiktok:
 • 20225
  Global Ranking
 • 516
  Country/Region Ranking
 • 1.99M
  Followers
 • 259
  Videos
 • 29.69M
  Likes
 • New Videos
  4
 • New Followers
  26.38K
 • New Views
  11.98M
 • New Likes
  480.43K
 • New Reviews
  6.21K
 • New Share
  2.1K

NGÂN 98 THÍCH ĂN  Data Trend (30 Days)

NGÂN 98 THÍCH ĂN Statistics Analysis (30 Days)

NGÂN 98 THÍCH ĂN Hot Videos

NGÂN 98 THÍCH ĂN
Ăn xong cái rồi hít drama típ nhaaaa mấy moé 😝 #ngan98 #dj #djngan98 #luongbangquang #ngan98mukbang
4.85M
208.73K
4.3%
0
1.67K
733
NGÂN 98 THÍCH ĂN
Đã dời nhà xong xuôi, giờ sẽ quay trở lại thường xuyên với con đường mukbang gà nha mọi người hahaa 🤣 #ngan98 #dj #djngan98 #luongbangquang #mukbang
2.89M
65.7K
2.27%
1
657
305
NGÂN 98 THÍCH ĂN
Ăn dăng dô màn hình hổng biết luôn , tức ghê 😂 #ngan98 #ngan98tiktok #ngan98mukbang #ngan98anuong #luongbangquang
1.84M
46.4K
2.53%
0
530
295
NGÂN 98 THÍCH ĂN
Ráng nuốt miếng đó chắc xuân này con không về luôn 😂 #ngan98 #dj #djngan98 #luongbangquang #ngan98mukbang #ngan98anuong
1.16M
18.55K
1.6%
0
171
87
NGÂN 98 THÍCH ĂN
Ăn tân gia online nha mọi người 😝 #ngan98 #dj #djngan98 #luongbangquang #ngan98mukbang #mukbang
895.69K
23.86K
2.66%
0
273
102
NGÂN 98 THÍCH ĂN
Tui thích hơn thua với ổng vậy đó, làm gì tui 😁 #ngan98 #ngan98anuong #ngan98mukbang #luongbangquang
875.64K
14.5K
1.66%
0
315
275
NGÂN 98 THÍCH ĂN
Ăn phải nuốt mới gọi là ăn nha mn 😂🤭 #ngan98 #dj #djngan98 #luongbangquang #ngan98mukbang #ngan98anuong
456.5K
10.34K
2.27%
0
183
139
NGÂN 98 THÍCH ĂN
Nay ăn gà quay nha mn 🤤🤤 #ngan98 #dj #djngan98 #luongbangquang
392.55K
6.83K
1.74%
0
103
78
NGÂN 98 THÍCH ĂN
Còn mùng là còn Tết , mà còn Tết là còn ăn gà 😜 #ngan98 #dj #djngan98 #luongbangquang #ngan98mukbang #mukbang
321.06K
9.23K
2.88%
0
129
88
NGÂN 98 THÍCH ĂN
Ăn đồ mẹ gửi dô phê quá 🤤 #ngan98 #dj #djngan98 #luongbangquang #ngan98mukbang
315.23K
5.71K
1.81%
0
59
45
NGÂN 98 THÍCH ĂN
Chắc bữa nào ăn thôi khỏi nói gì nữa quá 😂 #ngan98 #dj #djngan98 #luongbangquang #ngan98mukbang
207.9K
6.47K
3.11%
0
122
27
NGÂN 98 THÍCH ĂN
Niềm vui to bự của em Ngân ❤️ #ngan98 #dj #djngan98 #luongbangquang #tuthien
62.72K
1.17K
1.87%
0
21
3
Please join our TikTok Inspiration Facebook group
We'll share the latest creative videos and you can discuss any questions you have with everyone!
TiktokSpy from IXSPY
Digital tools for influencers, agencies, advertisers and brands.
Independent third-party company,Not the TikTok official website.
Copyright@2021 ixspy.com. All Rights Reserved