Tiktok:
youtube:
 • 134609
  Global Ranking
 • 3857
  Country/Region Ranking
 • 273.71K
  Followers
 • 250
  Videos
 • 1.4M
  Likes
 • New Videos
  10
 • New Followers
  -1440
 • New Views
  179.63K
 • New Likes
  4.95K
 • New Reviews
  79
 • New Share
  21

Jade Nguyen Statistics Analysis (30 Days)

Jade Nguyen Hot Videos

#hoctienganh cùng Jade - QnA P.3 #englishwithjade #onhacunghoc #LearnOnTikTok #hoccungtiktok #hocngoaingu #mcv
112.37K
2.14K
1.91%
5
17
7
#hoctienganh cùng Jade - Nói tiếng Anh cảm xúc hơn nào #englishwithjade #onhacunghoc #LearnOnTikTok #hoccungtiktok #hocngoaingu #mcv
88.06K
2.34K
2.66%
17
10
6
#hoctienganh cùng Jade - Tập 9: Vẫn vụ nhỏ Ngọc iu đương #englishwithjade #onhacunghoc #LearnOnTikTok #hoccungtiktok #hocngoaingu #mcv
76.39K
1.12K
1.46%
1
17
4
#hoctienganh cùng Jade - Tập 6: Sáng kiến của nhỏ Ngọc #onhacunghoc #onhavanvui #englishwithjade #LearnOnTikTok #hoccungtiktok #mcv
75.21K
1.68K
2.23%
3
14
3
#hoctienganh cùng Jade - Luyện tập mỗi lúc có thể nhé! #englishwithjade #onhacunghoc #LearnOnTikTok #hoccungtiktok #thaycongaynay #mcv
58.9K
2.5K
4.25%
25
14
14
#hoctienganh cùng Jade - Bai bai Ẩn sĩ P3.2 #onhacunghoc #ONhaVanVui #englishwithjade #LearnOnTikTok #hoccungtiktok #mcv
58.22K
13.66K
23.46%
66
19
34