Tiktok:
youtube:
 • 242658
  Global Ranking
 • 161
  Country/Region Ranking
 • 159.21K
  Followers
 • 385
  Videos
 • 2.83M
  Likes
 • New Videos
  13
 • New Followers
  8.51K
 • New Views
  1.26M
 • New Likes
  98.17K
 • New Reviews
  980
 • New Share
  679

Biraj_bhatta Statistics Analysis (30 Days)

Biraj_bhatta Hot Videos

#kingbiraj #nepalitiktok #viral #action #tirending #🇦🇪🇳🇵🇦🇪🇳🇵🇦🇪🇳🇵🇦🇪🇳🇵🇦🇪🇳🇵🇦🇪🇳🇵🇦🇪🇳🇵🇦🇪🇳🇵
713.18K
48.93K
6.86%
865
585
327
#kingbiraj #nepalitiktok #viral #action #tirending #acting #🇦🇪🇳🇵🇦🇪🇳🇵🇦🇪🇳🇵🇦🇪🇳🇵🇦🇪🇳🇵🇦🇪🇳🇵🇦🇪🇳🇵🇦🇪🇳🇵
457.77K
20.8K
4.54%
427
147
111
#kingbiraj #nepalitiktok #viral #action #tirending #🇦🇪🇳🇵🇦🇪🇳🇵🇦🇪🇳🇵🇦🇪🇳🇵🇦🇪🇳🇵🇦🇪🇳🇵🇦🇪🇳🇵🇦🇪🇳🇵
171.15K
17.41K
10.17%
127
211
159
#kingbiraj #nepalitiktok #viral #action #CookWithMe #tirending #acting @magha2magha
166.26K
13.63K
8.19%
73
175
59
बाघ भनेको बाघ हुन्छ जङल म होस् या मैदान म होस् #kingbiraj #viraltiktok #nepali #action #trindig #birajbhatta #nepaliacting
119.09K
12.08K
10.15%
56
243
86
बाघ ले आफ्नो सिकार सुगेर पत्ता लगाउँ छ king is king#kingbiraj #viraltiktok #nepali #action #trindig #birajbhatta #nepaliacting #tirending
97.35K
9.69K
9.96%
81
102
77
#kingbiraj #nepalitiktok #viral #action #tirending #acting #🇦🇪🇳🇵🇦🇪🇳🇵🇦🇪🇳🇵🇦🇪🇳🇵🇦🇪🇳🇵🇦🇪🇳🇵🇦🇪🇳🇵🇦🇪🇳🇵
94.39K
9.84K
10.43%
59
98
51
देखोस यो दुनिय ले देखेर के हुन्छ#kingbiraj #viraltiktok #nepali #action #action #trindig #birajbhatta #nepaliacting #bhojpurisong
80.6K
7.18K
8.91%
35
90
58
#kingbiraj #nepalitiktok #viral #action #tirending #🇦🇪🇳🇵🇦🇪🇳🇵🇦🇪🇳🇵🇦🇪🇳🇵🇦🇪🇳🇵🇦🇪🇳🇵🇦🇪🇳🇵🇦🇪🇳🇵
62.61K
4.76K
7.6%
27
40
68
कुन ठाउँ हो चिन्नु भो हजुर हारू #kingbiraj #viraltiktok #nepali #action #trindig #birajbhatta #tiktoknepal #bhojpuri
60.22K
4.95K
8.21%
22
88
37
57.7K
5.3K
9.18%
65
63
59
#kingbiraj #nepalitiktok #viral #action #tirending #acting #@magha2magha #🇳🇵🇶🇦🇳🇵🇶🇦🇳🇵🇶🇦🇳🇵🇶🇦🇳🇵🇶🇦🇳🇵🇶🇦🇳🇵🇶🇦🇳🇵
57.13K
6.12K
10.71%
41
97
52
#kingbiraj ##nepalitiktok #viral #action #tirending #acting #🇦🇪🇳🇵🇦🇪🇳🇵🇦🇪🇳🇵🇦🇪🇳🇵🇦🇪🇳🇵🇦🇪🇳🇵🇦🇪🇳🇵🇦🇪🇳🇵
48.89K
4.49K
9.18%
23
60
46
यो गीत मैले मात्र नबुझेको हो की #kingbiraj #nepalitiktok #CookWithMe #viral #action #tirending #acting
48.68K
5.7K
11.72%
42
49
32
सक्छ त हामी लाई सक्दैन न नि #kingbiraj #nepalitiktok #viral #action #tirending #🇦🇪🇳🇵🇦🇪🇳🇵🇦🇪🇳🇵🇦🇪🇳🇵🇦🇪🇳🇵🇦🇪🇳🇵🇦🇪🇳🇵🇦🇪🇳🇵
36.94K
3.25K
8.79%
18
27
11
#kingbiraj #nepalitiktok #viral #action #tirending #acting #🇦🇪🇳🇵🇦🇪🇳🇵🇦🇪🇳🇵🇦🇪🇳🇵🇦🇪🇳🇵🇦🇪🇳🇵🇦🇪🇳🇵🇦🇪🇳🇵
34.69K
3.54K
10.19%
82
58
60
#kingbiraj #nepalitiktok #viral #action #CookWithMe #tirending #acting @magha2magha
34.49K
4.19K
12.15%
31
41
50
बाघ भनेको बाघ हो या जङल म होस् या खोर म केही फरक पर्दैन king is kig#kingbiraj #nepalitiktok #tirending #viral #action #acting 🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵
33.14K
1.98K
5.97%
28
23
39
#kingbiraj #nepalitiktok #viral #action #tirending #acting #🇦🇪🇳🇵🇦🇪🇳🇵🇦🇪🇳🇵🇦🇪🇳🇵🇦🇪🇳🇵🇦🇪🇳🇵🇦🇪🇳🇵🇦🇪🇳🇵
30.71K
3.29K
10.7%
25
33
47
चिन्नु भो कुन ठाउँ हो घुम्न आउनु है#kingbiraj #nepalitiktok #nepalitiktok #viral #action #acting
30.38K
2.58K
8.5%
197
56
21