# បាត់ដំបងផ្ទះខ្ញុំ🇰🇭❤️

330.61K
1.04B

Top 50 Hot Videos(បាត់ដំបងផ្ទះខ្ញុំ🇰🇭❤️)

#tiktokcambodia #បាត់ដំបងផ្ទះខ្ញុំ🇰🇭❤️ #fy #ពណ៍សក់ស្អាតៗខប់ #ពណ៍ប្រាក់បែកស #បាត់ដំបងផ្ទះខ្ញុំ
900.13K
72.64K
8.07%
0
66
395
ថាកុំដេក😒✌️#បាត់ដំបងផ្ទះខ្ញុំ🇰🇭❤️ #battambang
883.87K
67.16K
7.6%
0
1.39K
1.21K
ឆ្កើសពណ៍សក់ ផ្សែងបារីបែស្វាយ🩶 ផ្កាឈូក🩷 ទឹកប៊ិច💙#បាត់ដំបងផ្ទះខ្ញុំ🇰🇭❤️ #បាត់អ្នកឲបេះដូងអស់ហើយ #ជិតចូលឆ្នាំហើយតោះៗបងប្អូនលេងពណ៍សក់ #ពណ៍ស្អាតសាហាវ😜❤️️ #ពណ៍សក់ស្អាតៗខប់ #fly #ចូលឆ្នាំខ្មែរ #ពណ៍ប្រាក់បែកស
729.94K
58.96K
8.08%
0
75
505
ដាក់ពណ៍សក់ដើរលេងចូលឆ្នាំ🥰🥰🥰#បាត់ដំបងផ្ទះខ្ញុំ🇰🇭❤️ #បាត់អ្នកឲបេះដូងអស់ហើយ #ចូលឆ្នាំខ្មែរ #ជិតចូលឆ្នាំហើយតោះៗបងប្អូនលេងពណ៍សក់ #ចូលឆ្នាំខ្មែរ #ពណ៍ស្អាតសាហាវ😜❤️️ #fly #ពណ៍សក់ស្អាតៗខប់
644.46K
78.03K
12.11%
0
83
908
5
Phü Vîî 🇰🇭♑️🖤
ស្រលាញ់បាននៅបុិណ្ណឹង 😜#បាត់ដំបងផ្ទះខ្ញុំ🇰🇭❤️ #Vii #ហេនារីៗសក់ខ្លី🎶😎
510.07K
62.59K
12.27%
1
199
355
6
💈ជាងម៉េតមោងឬស្សី👨‍🔧🛠️
#បាត់ដំបងផ្ទះខ្ញុំ🇰🇭❤️ #តស៊ូដើម្បីភាពជោគជ័យ #មោងឫស្សីផ្ទះខ្ញុំ😢💔🤘
452.07K
25.84K
5.72%
0
142
152
7
🌱JëëDïNä🍃🌿🌴🤍
ត្រៀមខ្លួនហើយនៅ សង្ក្រាន្តបាត់ដំបង 13 -14 -15 -16 ចាប់ផ្តើមបាញ់ទឹក បាញ់សាប៊ូ បណ្ដើរៗហើយ 😚🤘🌬️#បាត់ដំបងផ្ទះខ្ញុំ🇰🇭❤️ #អរគុណនៅការស្រលាញ់រាបអាន
390.09K
23.22K
5.95%
0
65
139
8
🌸ប៊ុននឿត🌸
ស្រលាញ់បទនឹងណាស់🥰☺️❤️♥️#videoxfoto #បាត់ដំបងផ្ទះខ្ញុំ🇰🇭❤️ #tiktokindia
355.8K
19.09K
5.36%
0
53
85
Replying to @skin ម៉ែហែងទុកនៅអញ🤪🤪🖕 ដោយតាមសក់ដែរ#បាត់ដំបងផ្ទះខ្ញុំ🇰🇭❤️ #tiktokcambodia #ចូលឆ្នាំខ្មែរ #បាត់អ្នកឲបេះដូងអស់ហើយ #ជិតចូលឆ្នាំហើយតោះៗបងប្អូនលេងពណ៍សក់ #ពណ៍ប្រាក់បែកស #ពណ៍សក់ស្អាតៗខប់ #ពណ៍ស្អាតសាហាវ😜❤️️
319.27K
30.71K
9.62%
1
47
152
10
Sithorngkh20
បងប្អូនឃើញអ្វីអត់ របស់មានទឹកមិនយកទេ🥲🥺🥺🙂ប្រពៃណាស់#បាត់ដំបងផ្ទះខ្ញុំ🇰🇭❤️ #ខ្នាចរមាសផ្ទះខ្ញុំ #sadstory
237.95K
7.99K
3.36%
0
82
37
11
Mà Zer-ម៉ាស័រ
ពួកម៉ាកអ្នកណាទេនេះ😁#ម៉ាស័រ_Mazer #បាត់ដំបងផ្ទះខ្ញុំ🇰🇭❤️ #អ្នកចម្រៀងរោងការ #សិល្បៈ #fyp
133.11K
7.44K
5.59%
0
17
28
12
💈ជាងម៉េតមោងឬស្សី👨‍🔧🛠️
#បាត់ដំបងផ្ទះខ្ញុំ🇰🇭❤️ #តស៊ូដើម្បីភាពជោគជ័យ #មោងឫស្សីផ្ទះខ្ញុំ😢💔🤘
128.16K
10.75K
8.39%
0
73
53
13
💈ជាងម៉េតមោងឬស្សី👨‍🔧🛠️
#បាត់ដំបងផ្ទះខ្ញុំ🇰🇭❤️ #តស៊ូដើម្បីភាពជោគជ័យ #មោងឫស្សីផ្ទះខ្ញុំ😢💔🤘🏻
114.39K
6.49K
5.67%
0
31
21
14
Gi Va 🕊🌿
ស៊ូអើយបងស៊ូឡើងបង ម៉ែថាតែ 10000$ តើបង.😅🤭#បាត់ដំបងផ្ទះខ្ញុំ🇰🇭❤️
104.58K
11.62K
11.11%
0
100
62
15
Mà Zer-ម៉ាស័រ
លះកូនលះ 🤣 #បាត់ដំបងផ្ទះខ្ញុំ🇰🇭❤️ #ម៉ាស័រ_Mazer #សិល្បៈ #អ្នកចម្រៀងរោងការ
96.13K
5.56K
5.79%
0
56
40
ឆ្កើសពណ៍សក់🩶💙💜#បាត់ដំបងផ្ទះខ្ញុំ🇰🇭❤️ #បាត់អ្នកឲបេះដូងអស់ហើយ #ជិតចូលឆ្នាំហើយតោះៗបងប្អូនលេងពណ៍សក់ #ពណ៍ស្អាតសាហាវ😜❤️️ #ពណ៍ស្អាតសាហាវ😜❤️️ #ពណ៍សក់ស្អាតៗខប់ #fly #ចូលឆ្នាំខ្មែរ #ពណ៍សក់ស្អាតៗខប់ #fly #ចូលឆ្នាំខ្មែរ #ពណ៍ប្រាក់បែកស
76.14K
10.65K
13.99%
0
20
66
17
Bee wath🇰🇭កម្ពុជាក្រុងចតុមុខ
អបអរសាទរប្អូនស្រី 👸🇰🇭❤️🫶🏻 #laorhours✨🤍 #ក្មេងធ្វើការនៅថៃ🇰🇭🇹🇭 #MGI #ខ្មែរស្រលាញ់ខ្មែរ🇰🇭🇰🇭 #ពលករកូរ៉េ🇰🇷❤️🇰🇭 #បាត់ដំបងផ្ទះខ្ញុំ🇰🇭❤️ #ពលករជប៉ុន🇰🇭❤️🇯🇵 #ភ្នំពេញ #thailand🇹🇭
75.18K
4.63K
6.16%
0
53
63
18
Sim Solita
#កូនអ្នកស្រែ🌾🍀#បាត់ដំបងផ្ទះខ្ញុំ🇰🇭❤️
71.29K
9.67K
13.56%
0
330
158
19
💈ជាងម៉េតមោងឬស្សី👨‍🔧🛠️
#បាត់ដំបងផ្ទះខ្ញុំ🇰🇭❤️ #តស៊ូដើម្បីភាពជោគជ័យ #មោងឫស្សីផ្ទះខ្ញុំ😢💔🤘
69.18K
6.98K
10.09%
0
27
27
20
Mà Zer-ម៉ាស័រ
#ទេពធីតា #ម៉ាស័រ_Mazer #បាត់ដំបងផ្ទះខ្ញុំ🇰🇭❤️ #អ្នកចម្រៀងរោងការ #សិល្បៈ #fyp
68.84K
5.63K
8.18%
0
62
17
21
Mà Zer-ម៉ាស័រ
សកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបង #បាត់ដំបងផ្ទះខ្ញុំ🇰🇭❤️ #ម៉ាស័រ_Mazer #អ្នកចម្រៀងរោងការ #សិល្បៈ
62.7K
6.16K
9.83%
1
58
73
22
Arygon ViVy
សង្រ្កានទីណាត់ @TI-NAAT ថ្ងៃ7 មេសានេះ សុំណាត់ជួបបងអូន បាត់ដំបង កុំភ្លេចចូលរួមអោយបានច្រើនកុះករណាបងអូន #vivy #សង្រ្កានទីណាត់ #បាត់ដំបងផ្ទះខ្ញុំ🇰🇭❤️ #concert #edm #foryou #foryoupage #everyone #fyp #cambodia #history #enjoythemoment
59.01K
3.39K
5.75%
0
65
32
23
សិត៚ស្រីភា🐷
ស្រា1កែវលេីកពីអ្នកបង😄😂😂#បាត់ដំបងផ្ទះខ្ញុំ🇰🇭❤️
52.2K
7.23K
13.86%
0
135
36
24
💜✨Sana nissan ♥️✨
ភ្ញៀវនេះមកអត់ទិញឡានទេមក កូរម៉ង😅😅😅😅#បាត់ដំបងផ្ទះខ្ញុំ🇰🇭❤️ #The Snakes Stor Buffet #សប្បាយច្រើនអាយុវែងនប់ៗ❤️ #រាជធានីភ្នំពេញ
50.66K
2.94K
5.8%
0
74
166
25
💈ជាងម៉េតមោងឬស្សី👨‍🔧🛠️
#បាត់ដំបងផ្ទះខ្ញុំ🇰🇭❤️ #តស៊ូដើម្បីភាពជោគជ័យ #មោងឫស្សីផ្ទះខ្ញុំ😢💔🤘🏻
47.22K
3.58K
7.59%
0
37
20
26
Mà Zer-ម៉ាស័រ
ចាញ់ស្នេហ៍អូន ❤️ #បាត់ដំបងផ្ទះខ្ញុំ🇰🇭❤️ #ម៉ាស័រ_Mazer #អ្នកចម្រៀងរោងការ #សិល្បៈ #fyp
41.02K
3.36K
8.19%
0
52
16
27
សិត៚ស្រីភា🐷
#បាត់ដំបងផ្ទះខ្ញុំ🇰🇭❤️
39.2K
5.4K
13.78%
0
89
34
28
#បាត់ដំបងផ្ទះខ្ញុំ🇰🇭❤️ អគុណ🫶🏻😑
34.25K
1.24K
3.62%
0
57
16
29
សិត៚ស្រីភា🐷
សង្ឃឹមថ្ងៃមួយបងនឹងយល🥹#បាត់ដំបងផ្ទះខ្ញុំ🇰🇭❤️
31.78K
2.55K
8.03%
0
17
3
30
សិត៚ស្រីភា🐷
កាន់តែធំកាម៊ន់តែហត🥹🥹#បាត់ដំបងផ្ទះខ្ញុំ🇰🇭❤️
31.69K
2.04K
6.45%
0
12
5
Replying to @T🖤 💚💚💚#បាត់ដំបងផ្ទះខ្ញុំ🇰🇭❤️ #tiktokcambodia #fy #ពណ៍ប្រាក់បែកស #ពណ៍ស្អាតសាហាវ😜❤️️ #ពណ៍សក់ស្អាតៗខប់ #បាត់ដំបងផ្ទះខ្ញុំ #ពណ៍សក់ស្អាតៗខប់ #ចូលឆ្នាំខ្មែរ
30.35K
3.71K
12.21%
0
11
15
32
Mà Zer-ម៉ាស័រ
ចូលហើយ🤣 #ម៉ាស័រ_Mazer #បាត់ដំបងផ្ទះខ្ញុំ🇰🇭❤️ #អ្នកចម្រៀងរោងការ #សិល្បៈ #fyp
27.47K
2.83K
10.29%
0
9
6
ឆ្កើសពណ៍សក់ដើរលេងចូលឆ្នាំ💕💕💕#បាត់ដំបងផ្ទះខ្ញុំ🇰🇭❤️ #បាត់អ្នកឲបេះដូងអស់ហើយ #ចូលឆ្នាំខ្មែរ #ជិតចូលឆ្នាំហើយតោះៗបងប្អូនលេងពណ៍សក់ #ពណ៍ប្រាក់បែកស #ពណ៍ស្អាតសាហាវ😜❤️️ #tiktokkhmer🇰🇭 #fy
26.29K
2.04K
7.75%
0
3
11
Replying to @Ly Hour🖤🌬️ សំរាប់ញ៉ូមសក់រួញចុង ដាក់ពណ៍ព្រឿងហើយអ៊ុតសក់ បានតាំងពណ៍បានតាំងសក់ស្អាត #បាត់ដំបងផ្ទះខ្ញុំ🇰🇭❤️ #បាត់អ្នកឲបេះដូងអស់ហើយ #ជិតចូលឆ្នាំហើយតោះៗបងប្អូនលេងពណ៍សក់ #ពណ៍ស្អាតសាហាវ😜❤️️ #ពណ៍សក់ស្អាតៗខប់ #fly #ចូលឆ្នាំខ្មែរ
25.59K
2.35K
9.18%
0
3
14
35
សិត៚ស្រីភា🐷
#CapCut ស៊ូអើយបងស៊ូ🖤#បាត់ដំបងផ្ទះខ្ញុំ🇰🇭❤️
25.51K
1.11K
4.37%
0
4
2
ឆ្កើសពណ៍សក់💜💜💜#បាត់ដំបងផ្ទះខ្ញុំ🇰🇭❤️ #បាត់អ្នកឲបេះដូងអស់ហើយ #ជិតចូលឆ្នាំហើយតោះៗបងប្អូនលេងពណ៍សក់ #ពណ៍ស្អាតសាហាវ😜❤️️ #fly #ពណ៍ប្រាក់បែកស #ចូលឆ្នាំខ្មែរ #ពណ៍សក់ស្អាតៗខប់ #tiktokkhmer🇰🇭
24.96K
1.19K
4.77%
0
4
7
ធ្វើតាម🩷#បាត់ដំបងផ្ទះខ្ញុំ🇰🇭❤️ #tiktokcambodia #fy #fy #ពណ៍ប្រាក់បែកស #ពណ៍ប្រាក់បែកស #ពណ៍ស្អាតសាហាវ😜❤️️ #ពណ៍សក់ស្អាតៗខប់ #បាត់ដំបងផ្ទះខ្ញុំ #ចូលឆ្នាំខ្មែរ
24.07K
2.52K
10.47%
0
4
9
Replying to @BØŸ Rīī 🙎‍♂️❤️ តំលៃចាបពី#បាត់ដំបងផ្ទះខ្ញុំ🇰🇭❤️ #បាត់អ្នកឲបេះដូងអស់ហើយ #ចូលឆ្នាំខ្មែរ #ជិតចូលឆ្នាំហើយតោះៗបងប្អូនលេងពណ៍សក់ #ពណ៍ស្អាតសាហាវ😜❤️️ #ពណ៍សក់ស្អាតៗខប់
24.01K
2.11K
8.79%
0
2
14
Replying to @V💖🐔 ពណ៍ធម្មជាតិ💚💚💚#បាត់ដំបងផ្ទះខ្ញុំ🇰🇭❤️ #tiktokcambodia #fy #ពណ៍ប្រាក់បែកស #ពណ៍ស្អាតសាហាវ😜❤️️ #ពណ៍សក់ស្អាតៗខប់ #បាត់ដំបងផ្ទះខ្ញុំ #ចូលឆ្នាំខ្មែរ #បាត់អ្នកឲបេះដូងអស់ហើយ #បាត់អ្នកឲបេះដូងអស់ហើយ
23.87K
2.15K
9%
0
7
16
40
💈ជាងម៉េតមោងឬស្សី👨‍🔧🛠️
#បាត់ដំបងផ្ទះខ្ញុំ🇰🇭❤️ #តស៊ូដើម្បីភាពជោគជ័យ #មោងឫស្សីផ្ទះខ្ញុំ😢💔🤘
22.18K
1.15K
5.2%
0
6
8
41
Mà Zer-ម៉ាស័រ
កំពូលមនុស្សថ្ងៃខួបខ្ញុំ😂 #ម៉ាស័រ_Mazer #បាត់ដំបងផ្ទះខ្ញុំ🇰🇭❤️ #អ្នកចម្រៀងរោងការ #សិល្បៈ
22.17K
1.32K
5.93%
0
2
1
ឆ្កើសពណ៍សក់ 🩶#បាត់ដំបងផ្ទះខ្ញុំ🇰🇭❤️ #ចូលឆ្នាំខ្មែរ #បាត់អ្នកឲបេះដូងអស់ហើយ #ជិតចូលឆ្នាំហើយតោះៗបងប្អូនលេងពណ៍សក់ #ពណ៍ប្រាក់បែកស #ពណ៍ប្រាក់បែកស #ពណ៍ស្អាតសាហាវ😜❤️️
21.23K
1.64K
7.73%
0
10
18
43
Mà Zer-ម៉ាស័រ
បងបួសវត្តណា #សិល្បៈ #បាត់ដំបងផ្ទះខ្ញុំ🇰🇭❤️ #អ្នកចម្រៀងរោងការ #ម៉ាស័រ_Mazer #fyp
21.12K
1.67K
7.91%
0
11
9
44
𝓣𝓸𝓶𝓶𝔂 𝓴𝓸𝓷 𝓹𝓸𝓿🐷🍀
Happy Khmer new year 2024❤️🍀#foryou #បាត់ដំបងផ្ទះខ្ញុំ🇰🇭❤️
20.87K
1.1K
5.29%
0
26
13
45
Phü Vîî 🇰🇭♑️🖤
Gwenchana 🤪 #បាត់ដំបងផ្ទះខ្ញុំ🇰🇭❤️ #viiseth
20.46K
2.57K
12.55%
0
17
8
46
Mà Zer-ម៉ាស័រ
😆 #ទេពធីតា #បាត់ដំបងផ្ទះខ្ញុំ🇰🇭❤️ #ម៉ាស័រ_Mazer
19.81K
1.7K
8.58%
0
41
9
Replying to @Sna RKS🖤 សំរាប់សក់គាត់ធ្លាប់លាប់ខ្មៅតែរាងយូខែដែរមុនធ្វើញ៉ូមប្រាប់គាត់ដែរថាអត់សូវបានដូចចិត្តគាត់ទេរាងស្ទើរចុងសក់ (សំរាប់សក់លាបបាន2ទៅ5ខែយល់ល្អកុំលាបអី កុំអោយខាតលុយហើយខូចសក់ថែមទៀត)#បាត់ដំបងផ្ទះខ្ញុំ🇰🇭❤️ #បាត់អ្នកឲបេះដូងអស់ហើយ #ជិតចូលឆ្នាំហើយតោះៗបងប្អូនលេងពណ៍សក់ #ពណ៍ស្អាតសាហាវ😜❤️️ #tiktokkhmer🇰🇭 #ពណ៍សក់ស្អាតៗខប់ #tiktokkhmer🇰🇭 #fly #ចូលឆ្នាំខ្មែរ
17.62K
1.77K
10.02%
0
4
11
48
@Lûu Fîi
ប្អូនអោយផុស😁#បាត់ដំបងផ្ទះខ្ញុំ🇰🇭❤️ #fyp #មកទៀតហើយ🤣🤣🤣🤣🤣🤣 #ដៃគូបង់ប្រាក់ #fanbl
16.68K
1.26K
7.56%
0
15
12
49
𝓣𝓸𝓶𝓶𝔂 𝓴𝓸𝓷 𝓹𝓸𝓿🐷🍀
កំលោះចាស់ 🐷Yeaaaaa🤭😃😊#foryou #បាត់ដំបងផ្ទះខ្ញុំ🇰🇭❤️
15.8K
1.94K
12.3%
0
44
14
50
Mà Zer-ម៉ាស័រ
សប្បាយខ្លាំងហ្មង 🫶🏻 #បាត់ដំបងផ្ទះខ្ញុំ🇰🇭❤️ #ម៉ាស័រ_Mazer #សិល្បៈ #ចូលឆ្នាំខ្មែរ
15.75K
1.16K
7.37%
0
4
1