# ئەکتیڤبن🥀🖤ـہہـ٨ــہ

879.62K
10.33B

Top 50 Hot Videos(ئەکتیڤبن🥀🖤ـہہـ٨ــہ)

Bastom✨💍🤍
ڕەنگی چاوی زۆر جیاوازە😭❤.!#foryoupage#ic_b4sto#net_tv#jwankila#kurd_comedia#ئەکتیڤبن🥀🖤ـہہـ٨ــہ#hardan_black#minato#shnrwemafa#sazanamin#زیزۆساد#turkey#fypシ
1.32M
41.4K
3.13%
2
1.32K
744
Bastom✨💍🤍
ئەم پۆستەم بۆ ئەکتیڤ بکەن باث😂💔.!#foryoupage#ic_b4sto#net_tv#jwankila#kurd_comedia#ئەکتیڤبن🥀🖤ـہہـ٨ــہ#hardan_black#minto#shnrwemafa#sazanamin#turkey#زیزۆساد#fypシ
1.16M
48.24K
4.16%
0
998
2.4K
Bastom✨💍🤍
چیت هەیە بۆ براکەت💕😭.!#foryoupage#ic_b4sto#net_tv#jwankila#kurd_comedia#ئەکتیڤبن🥀🖤ـہہـ٨ــہ#hardan_black#minto#shnrwemafa#sazanamin#زیزۆساد#turkey#fypシ
939.74K
48.46K
5.16%
7
1.08K
1.22K
4
Bastom✨💍🤍
ئەم پۆستەم بۆ ئەکتیڤ بکەن باث😂😎❤.!#foryoupage#ic_b4sto#net_tv#jwankila#kurd_comedia#ئەکتیڤبن🥀🖤ـہہـ٨ــہ#hardan_black#minato#shnrwemafa#sazanamin#زیزۆساد#turkey#fypシ
908.01K
29.86K
3.29%
0
251
946
5
Bastom✨💍🤍
ئەم پۆستەم بۆ ئەکتیڤ بکەن باث💔🤭.!#foryoupage#ic_b4sto#net_tv#jwankila#kurd_comedia#ئەکتیڤبن🥀🖤ـہہـ٨ــہ#hardan_black#minto#shnrwemafa#sazanamin#زیزۆساد#turkey#fypシ
908K
41.93K
4.62%
0
300
317
6
Bastom✨💍🤍
ئەو جوانیەی لەلایەک😂💗🧿.!#foryoupage#ic_b4sto#ئەکتیڤبن🥀🖤ـہہـ٨ــہ#shnrwemafa#sazanamin#virall#زیزۆساد#turkey#fypシ
810.81K
25.79K
3.18%
1
358
233
7
Bastom✨💍🤍
شاناز دەنگێکی مێژوویی🥺💚.!#foryoupage#ic_b4sto#net_tv#jwankila#kurd_comedia#ئەکتیڤبن🥀🖤ـہہـ٨ــہ#hardan_black#minato#shnrwemafa#sazanamin#زیزۆساد#turkey#fypシ
807.61K
33.33K
4.13%
17
218
2.54K
8
Bastom✨💍🤍
قوڕی کردووە بەسەری خۆیا😂❤.!#foryoupage#ic_b4sto#net_tv#jwankila#kurd_comedia#ئەکتیڤبن🥀🖤ـہہـ٨ــہ#hardan_black#minato#shnrwemafa#sazanamin#زیزۆساد#turkey#fypシ
743.99K
24.63K
3.31%
3
234
538
9
Bastom✨💍🤍
ماشاللە لە ناوەکانیان🫀💚🫂.!#foryoupage#ic_b4sto#net_tv#jwankila#kurd_comedia#ئەکتیڤبن🥀🖤ـہہـ٨ــہ#hardan_black#minato#shnrwemafa#sazanamin#زیزۆساد#turkey#fypシ
692.71K
18.65K
2.69%
4
156
1.37K
10
xwani_elogul
دووجار پۆستم کرد تائەکتیڤ بێ😡♥️!#fypシ #elo_gul16 #fypシ゚viral #actibes? #ئەکتیڤبن🥀🖤ـہہـ٨ــہ #فۆڵۆم_بکەن #foryoupage #foryoupage
688.75K
9.48K
1.38%
2
106
878
11
Bastom✨💍🤍
مێهریما🤭🦋🧿.!#foryoupage#ic_b4sto#jwankila#net_tv#kurd_comedia#ئەکتیڤبن🥀🖤ـہہـ٨ــہ#hardan_black#minto#shnrwemafa#sazanamin#زیزۆساد#turkey#turkey
683.36K
37.07K
5.42%
0
383
878
12
Bastom✨💍🤍
خودا بیپارێزێت💚🥺🧿.!#foryoupage#ic_b4sto#net_tv#jwankila#kurd_comedia#ئەکتیڤبن🥀🖤ـہہـ٨ــہ#hardan_black#minato#shnrwemafa#sazanamin#زیزۆساد#turkey#fypシ
660.08K
16.74K
2.54%
1
182
345
13
Bastom✨💍🤍
ئەم پۆستەم بۆ ئەکتیڤ بکەن باث🥺💘🫀.!#foryoupage#ic_b4sto#net_tv#jwankila#kurd_comedia#ئەکتیڤبن🥀🖤ـہہـ٨ــہ#hardan_black#minato#shnrwemafa#sazanamin#زیزۆساد#turkey#fypシ
648.78K
22.33K
3.44%
1
167
1.03K
14
Bastom✨💍🤍
خۆم یەکەم تایبەتترە🥺💗.!#foryoupage#ic_b4sto#net_tv#jwankila#kurd_comedia#ئەکتیڤبن🥀🖤ـہہـ٨ــہ#hardan_black#minato#shnrwemafa#sazanamin#زیزۆساد#turkey#fypシ
613.52K
13.39K
2.18%
0
761
819
15
Bastom✨💍🤍
قوتابی داماو😂❤#foryoupage#ic_b4sto#net_tv#jwankila#kurd_comedia#ئەکتیڤبن🥀🖤ـہہـ٨ــہ#hardan_black#minato#shnrwemafa#sazanamin#زیزۆساد#turkey#fypシ
610.45K
17.14K
2.81%
1
156
1.13K
16
Bastom✨💍🤍
قسەکانی دڵ دەکات بە ئاو💔🥺.!#foryoupage#ic_b4sto#net_tv#jwankila#kurd_comedia#ئەکتیڤبن🥀🖤ـہہـ٨ــہ#hardan_black#minato#shnrwemafa#sazanamin#زیزۆساد#turkey#fypシ
597.24K
23.26K
3.9%
0
619
472
17
Bastom✨💍🤍
پاش ماوەیەکی زۆر تونجە ئەلیف دەبینێتەوە🥺💗.!#foryoupage#ic_b4sto#net_tv#jwankila#kurd_comedia#ئەکتیڤبن🥀🖤ـہہـ٨ــہ#hardan_black#minato#shnrwemafa#sazanamin#زیزۆساد#turkey#fypシ
512.27K
15.14K
2.96%
0
62
135
18
Bastom✨💍🤍
من ڕێک مردم خوایە گیان😂💔.!#foryoupage#ic_b4sto#net_tv#jwankila#kurd_comedia#ئەکتیڤبن🥀🖤ـہہـ٨ــہ#hardan_black#minato#shnrwemafa#sazanamin#زیزۆساد#turkey#jarga001#fypシ
489.64K
21.66K
4.42%
0
413
638
19
Bastom✨💍🤍
ئەم پۆستەم بۆ ئەکتیڤ بکەن باث🥺💓☝🏽.!#foryoupage#ic_b4sto#net_tv#net_tv#jwankila#kurd_comedia#ئەکتیڤبن🥀🖤ـہہـ٨ــہ#hardan_black#minto#shnrwemafa#sazanamin#زیزۆساد#turkey#fypシ
418.33K
30.72K
7.34%
0
176
417
20
Bastom✨💍🤍
شەوی یەڵدا🖤🥺!!#foryoupage#ic_b4sto#net_tv#jwankila#kurd_comedia#ئەکتیڤبن🥀🖤ـہہـ٨ــہ#hardan_black#minato#shnrwemafa#sazanamin#زیزۆساد#turkey#fypシ
395.7K
17.65K
4.46%
3
231
1.59K
21
Bastom✨💍🤍
دەنگی کامەیانت لا خۆشترە❣️😊.!#foryoupage#ic_b4sto#net_tv#jwankila#kurd_comedia#ئەکتیڤبن🥀🖤ـہہـ٨ــہ#hardan_black#minato#shnrwemafa#sazanamin#زیزۆساد#turkey#fypシ
362.08K
21.46K
5.93%
6
473
480
22
Bastom✨💍🤍
دایک زۆر پیرۆزە🥺💗🫀.!#foryoupage#ic_b4sto#net_tv#jwankila#kurd_comedia#ئەکتیڤبن🥀🖤ـہہـ٨ــہ#hardan_black#minato#shnrwemafa#sazanamin#زیزۆساد#turkey#fypシ
355.67K
13.85K
3.89%
2
227
355
23
Bastom✨💍🤍
وائەزانێت قوتابی ئەنیشتاینە😂❤.!#foryoupage#ic_b4sto#net_tv#jwankila#kurd_comedia#ئەکتیڤبن🥀🖤ـہہـ٨ــہ#hardan_black#minato#shnrwemafa#sazanamin#زیزۆساد#turkey#fypシ
329.11K
10.33K
3.14%
0
129
369
24
𝐌𝐑 𝐒𝐡𝐞𝐑𝐨 ✪
دلبەر هو دلبەر🤎#mr_sher0👻 #shero_editor #fypシ #ئەکتیڤبن🥀🖤ـہہـ٨ــہ #khabat
325.64K
18.35K
5.64%
1
155
928
25
Bastom✨💍🤍
کچ دەبێت ئاوا لەپشت دایکیەوە بوەستێت🤭💗👌.!#foryoupage#ic_b4sto#net_tv#kurd_comedia#ئەکتیڤبن🥀🖤ـہہـ٨ــہ#hardan_black#jwankila#minto#shnrwemafa#sazanamin#زیزۆساد#turkey#fypシ
317.05K
15.27K
4.81%
0
134
105
26
Bastom✨💍🤍
وەک برا بچوکەکەم مامەڵەی کردووە😂💔.!#foryoupage#ic_b4sto#net_tv#jwankila#kurd_comedia#ئەکتیڤبن🥀🖤ـہہـ٨ــہ#hardan_black#minato#shnrwemafa#sazanamin#زیزۆساد#turkey#fypシ
300.65K
13.24K
4.4%
0
66
110
27
xwani_elogul
کەمێک ئەکتیڤ بن ئازیزانم♥️!!#fypシ #elo_gul16 #fypシ゚viral #actibes? #ئەکتیڤبن🥀🖤ـہہـ٨ــہ #فۆڵۆم_بکەن #foryoupage
280.88K
6.46K
2.3%
1
17
325
28
Bastom✨💍🤍
ئەم پۆستەم بۆ ئەکتیڤ بکەن❤🥺.!#foryoupage#ic_b4sto#net_tv#jwankila#kurd_comedia#ئەکتیڤبن🥀🖤ـہہـ٨ــہ#hardan_black#minto#shnrwemafa#sazanamin#views#زیزۆساد#turkey#fypシ
275.93K
15.06K
5.46%
0
217
331
29
Bastom✨💍🤍
چیت هەیە بۆ براکەت😅💔 ,,!!#foryoupage#ic_b4sto#net_tv#jwankila#kurd_comedia#ئەکتیڤبن🥀🖤ـہہـ٨ــہ#hardan_black#minato#shnrwemafa#sazanamin#زیزۆساد#turkey#jarga001#fypシ
275.27K
17.73K
6.44%
1
390
529
30
Bastom✨💍🤍
کۆتایی پێ بهێنە ڕەق بووین😂💔.!#foryoupage#ic_b4sto#net_tv#jwankila#kurd_comedia#ئەکتیڤبن🥀🖤ـہہـ٨ــہ#hardan_black#minato#shnrwemafa#sazanamin#زیزۆساد#turkey#fypシ
260.21K
12.73K
4.89%
1
181
340
31
Bastom✨💍🤍
خوڕەم دانانیشێت ئاوا😂💔.!#foryoupage#ic_b4sto#net_tv#jwankila#kurd_comedia#ئەکتیڤبن🥀🖤ـہہـ٨ــہ#hardan_black#minato#shnrwemafa#sazanamin#زیزۆساد#turkey#fypシ
237.01K
10.57K
4.46%
0
140
109
32
Bastom✨💍🤍
وەی چەند پێ ئەکەنیم😂🙂.!#foryoupage#ic_b4sto#net_tv#jwankila#kurd_comedia#ئەکتیڤبن🥀🖤ـہہـ٨ــہ#hardan_black#minato#shnrwemafa#sazanamin#زیزۆساد#turkey#fypシ
236.29K
8.26K
3.49%
0
643
1.22K
33
Bastom✨💍🤍
ئەم پۆستەم بۆ ئەکتیڤ بکەن باث🥺❤.!#foryoupage#عەباسی_کەمەندی#ic_b4sto#net_tv#jwankila#kurd_comedia#ئەکتیڤبن🥀🖤ـہہـ٨ــہ#hardan_black#minto#shnrwemafa#sazanamin#زیزۆساد#turkey#fypシ
224.62K
8.41K
3.74%
0
93
148
34
Bastom✨💍🤍
قسەکانی زۆر جوانە🥺💓.!#foryoupage#ic_b4sto#net_tv#jwankila#kurd_comedia#ئەکتیڤبن🥀🖤ـہہـ٨ــہ#hardan_black#shnrwemafa#sazanamin#زیزۆساد#turkey#fypシ
207.23K
8.74K
4.22%
0
183
289
35
Bastom✨💍🤍
من ڕێک مردم😂💔.!#foryoupage#ic_b4sto#net_tv#jwankila#kurd_comedia#ئەکتیڤبن🥀🖤ـہہـ٨ــہ#hardan_black#minto#shnrwemafa#sazanamin#زیزۆساد#turkey#fypシ
190.11K
6.5K
3.42%
0
96
60
36
Bastom✨💍🤍
باش لە هاوڕێکەی تێ دەگیشت😂💔.!#foryoupage#ic_b4sto#net_tv#jwankila#kurd_comedia#ئەکتیڤبن🥀🖤ـہہـ٨ــہ#hardan_black#minto#shnrwemafa#sazanamin#زیزۆساد#turkey#fypシ
186.97K
8.76K
4.69%
0
300
533
37
Bastom✨💍🤍
وتەیەک لە کۆمێنت جێ بهێڵە☹️💕.!#foryoupage#ic_b4sto#net_tv#jwankila#kurd_comedia#ئەکتیڤبن🥀🖤ـہہـ٨ــہ#hardan_black#minto#shnrwemafa#sazanamin#زیزۆساد#turkey#fypシ
178.52K
17.56K
9.84%
0
124
455
38
xwani_elogul
ئەکتیڤیش سفر بووە💔🦦!!#fypシ #elo_gul16 #fypシ゚viral #actibes? #ئەکتیڤبن🥀🖤ـہہـ٨ــہ
177.78K
1.62K
0.91%
0
8
170
39
Bastom✨💍🤍
ئەکتیڤ بێت بەشەکانی تر پۆست ئەکەم☝🏽😍💔.!#foryoupage#ic_b4sto#net_tv#jwankila#kurd_comedia#ئەکتیڤبن🥀🖤ـہہـ٨ــہ#hardan_black#minto#shnrwemafa#sazanamin#زیزۆساد#turkey#fypシ
175.29K
15.84K
9.03%
0
57
274
40
Bastom✨💍🤍
شێوەی لە کام هاوڕێت ئەکات😂💔.!#foryoupage#ic_b4sto#net_tv#jwankila#kurd_comedia#ئەکتیڤبن🥀🖤ـہہـ٨ــہ#hardan_black#minto#shnrwemafa#sazanamin#زیزۆساد#turkey#fypシ
159.32K
4.82K
3.03%
1
86
67
41
Bastom✨💍🤍
ئەم پۆستەم بۆ ئەکتیڤ بکەن🙂💔.!#foryoupage#ic_b4sto#net_tv#jwankila#kurd_comedia#ئەکتیڤبن🥀🖤ـہہـ٨ــہ#hardan_black#minato#shnrwemafa#sazanamin#زیزۆساد#turkey#fypシ
156.98K
13.09K
8.34%
0
192
823
42
Bastom✨💍🤍
خۆشترین بەشی دراماکە😂🦅❤.!#foryoupage#ic_b4sto#net_tv#jwankila#kurd_comedia#ئەکتیڤبن🥀🖤ـہہـ٨ــہ#hardan_black#shnrwemafa#sazanamin#زیزۆساد#turkey#fypシ
156.94K
9.92K
6.32%
0
115
61
43
Bastom✨💍🤍
ئەم پۆستەم بۆ ئەکتیڤ بکەن🥺💓.!#foryoupage#ic_b4sto#net_tv#jwankila#kurd_comedia#ئەکتیڤبن🥀🖤ـہہـ٨ــہ#hardan_black#minato#shnrwemafa#sazanamin#زیزۆساد#turkey#fypシ
156.86K
6.22K
3.96%
1
88
67
44
Bastom✨💍🤍
چیت هەیە بۆ باوکت💔🫶🏽🥹.!#foryoupage#ic_b4sto#net_tv#jwankila#kurd_comedia#ئەکتیڤبن🥀🖤ـہہـ٨ــہ#hardan_black#minto#shnrwemafa#sazanamin#turkey#fypシ#fypシ
155.75K
5.39K
3.46%
0
87
94
45
Bastom✨💍🤍
وەی کە قشتە خوایە گیان😂💙🧿.!#foryoupage#ic_b4sto#net_tv#jwankila#kurd_comedia#ئەکتیڤبن🥀🖤ـہہـ٨ــہ#hardan_black#minato#shnrwemafa#sazanamin#زیزۆساد#turkey#fypシ
136.82K
3.39K
2.47%
1
226
135
46
Bastom✨💍🤍
لای ئێوە بەفر باریوە🥺😂🤍.!#foryoupage#ic_b4sto#jwankila#net_tv#kurd_comedia#ئەکتیڤبن🥀🖤ـہہـ٨ــہ#hardan_black#minto#shnrwemafa#sazanamin#زیزۆساد#turkey#fypシ
128.89K
4.53K
3.51%
0
67
77
47
xwani_elogul
پێنج کۆپی لینک بکەن ئازیزانی من🥺♥️!#fypシ #elo_gul16 #foryou #actives? #ڵایک #کۆمێنت #فۆڵۆ #ئەکتیڤبن🥀🖤ـہہـ٨ــہ
124.75K
2.99K
2.4%
3
42
278
48
Bastom✨💍🤍
لینکی یوتوب لە بایۆیە😂☝🏽💔.!#foryoupage#ic_b4sto#net_tv#jwankila#kurd_comedia#ئەکتیڤبن🥀🖤ـہہـ٨ــہ#hardan_black#shnrwemafa#minato#sazanamin#jarga001#زیزۆساد#turkey#fypシ
121.1K
6.96K
5.75%
0
90
743
49
کـاسـێـت🎞️
چاوە ڕەشەکانی🖤 #delidard #actives? #caset #ئەکتیڤبن🥀🖤ـہہـ٨ــہ #z
110.33K
6.32K
5.73%
7
59
680
50
Bastom✨💍🤍
هەردی💕🥺🎶.!#foryoupage#ic_b4sto#net_tv#jwankila#kurd_comedia#ئەکتیڤبن🥀🖤ـہہـ٨ــہ#hardan_black#minto#shnrwemafa#sazanamin#زیزۆساد#turkey#fypシ
106.02K
8.35K
7.88%
3
255
145